Ahum erbjuder en digital behandlingsplattform för terapeuter
Ahum har nu möjlighet att kunna erbjuda ett banbrytande sätt att behandla klienter digitalt. Vår digitala behandlingsplattform Ahum Motifire ökar tillgängligheten och minskar kostnaden för effektiva behandlingar och ger samtidigt dig som terapeut mer flexibilitet i vardagen. Med vår digitala behandlingsplattform slipper du passa tider och kan jobba när och var det passar dig.
Ahum Motifire tar internetbaserad KBT till en ny nivå.
Hur går behandlingen till?
Ahum Motifire kan användas som enskild terapiform, men kan också kombineras med fysiska möten eller videoterapi. För klienter som går i digital terapi rekommenderas att arbeta enskilt i plattformen 10-15 minuter varje dag. Du som terapeut finns tillgänglig via chatt under de tider du själv bestämt med din klient.I Ahum Motifire får klienten först kartlägga sitt mående med hjälp av självskattningsformulär och terapeutiska frågor. Därefter tilldelas klienten en behandling utifrån din terapeutiska bedömning. Klienten får ta del av psykoedukation i form av både video, text och bild.

Klienten arbetar också med olika övningar både digitalt och ute i det verkliga livet och får möjlighet att reflektera mellan varje steg. Klientens arbete dokumenteras och sammanställs, vilket gör det enkelt för klienten att få en överblick och för dig som terapeut att följa både framsteg och motgångar. Du får en viktig vägledande, rådgivande och motiverande roll.
Behandling i tre steg
1
Insikt
På en månad kan din klient få nya insikter i vad hen behöver göra för att förändra sin situation. Klienten får möjlighet att applicera sina nya insikter och färdigheter i sin vardag. All behandling kräver reell förändring för att ge resultat, på insidan och/eller utsidan.
2
Förändring
Efter en tid i behandling kan din klient uppnå förändring i sitt liv. För de som lider av de vanligaste formerna av psykisk ohälsa är tre månaders behandlingstid i regel vad som behövs för att bli symtomfri.
3
Bemästrande
Efter en fördjupad behandling kan din klient bemästra sin situation och uppnå långsiktiga förändringar. Precis som att det inte rekommenderas att besöka en terapeut 10 timmar i sträck, är det inte heller möjligt att pressa in nya insikter på alltför kort tid med hjälp av digital behan- dling. Riktig beteendeförändring tar tid!

Modulerna

Ahum Motifire består av evidensbaserade digitala program utformade för att behandla olika psykiska besvär. Våra digitala program vänder sig till bland annat till klienter med stressrelaterad problematik, nedstämdhet, och olika typer av ångest.
Stresshantering - intro
I den här modulen får klienten en introduktion till stress och stresshantering. Klienten får gå igenom hur stress fungerar och kartlägga hur stress yttrar sig i dennes liv. Denna modul lämpar sig väl för klienter som känner sig stressade eller lider av utmattning.
Livskompassen
I livskompassen kartlägger klienten sin nuvarande livssituation genom att studera fyra olika områden: relationer, arbetsliv, privatliv och hälsa. Klienten arbetar med målformulering och åtgärdsplanering för att förbättra sin livskvalitet inom de olika områdena. Denna modul rekommenderas för alla, antingen i början av en behandling eller i slutet.
Symtomkartläggning
Denna modul kartlägger klientens liv och nuvarande symtom. Modulen ger en tydlig bild av klientens livssituation och problemområden och hjälper klienten att bättre förstå sin problematik. . Den här modulen rekommenderas för alla och erbjuds som första kartläggande insats.
Arbeta med dina känslor
I den här modulen får klienten lära sig mer om sina egna känslor . Genom psykoedukativa inslag och övningar får klienten lära sig att känna igen, sätta ord på och hantera olika typer av känslor. Denna modul lämpar sig väl för klienter som lider av oro, ångest, nedstämdhet, relationsproblem eller problem med självkänsla.
Medveten närvaro
I denna modul får klienten lära sig om medveten närvaro. Klienten får träna på att vara närvarande i nuet genom flera olika övningar och får sedan möjlighet att applicera övningarna i sin vardag. Modulen lämpar sig väl för klienter som lider av oro, ångest, nedstämdhet eller stressrelaterad problematik.
Arbeta med dina tankar
I den här modulen får klienten möjlighet att lära sig att uppmärksamma olika typer av tankar. Genom psykoedukativa inslag och övningar får klienten lära sig att känna igen och hantera negativa eller destruktiva tankar. Denna modul läm- par sig väl för klienter som lider av oro, ångest, nedstämdhet, sömnproblem, relationsproblem eller problem med självkänsla.
Vägledning via chatt
Som ett komplement till modulerna har du och din klient tillgång till en chattfunktion i vår digitala plattform. Med hjälp av chattfunktionen kan du enkelt stämma av med din klient hur arbetet i modulerna går. Om din klient behöver stöd eller vägledning kan klienten vända sig till dig direkt. Du bestämmer själv vilka tider du väljer att vara tillgänglig via chatten och förmedlar dessa till din klient.