Så funkar det

Du som söker dig till Motifire mår dåligt på något sätt. Vi kan hjälpa dig som lider av t.ex. ångest, sömnproblem, stress eller depression. Kanske vet du inte exakt vad som bekymrar dig, bara att något är fel.

Symtomkartläggning

Först genomgår du tester och analyser där du får besvara frågor om din livssituation och göra skattningar av dina symtom. En psykolog bedömer dina resultat och hjälper dig att upprätta en plan för att må bättre. Psykologen har du sedan tillgång till via chatt under kontorstid kl 8-17 så länge du är patient hos Motifire.

Behandling

Du genomgår sedan behandlingsprogram som bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) med Motifires digitaliserade evidensbaserade moduler där du jobbar i din takt inom de ramar som specialisten sätter upp. Psykologen uppmuntrar dig att besvara frågor om du kör fast. Denne kommer också att se till att vägleda dig till just de moduler som passar dina behov. Psykologen är engagerad i ditt liv via plattformen och kan kontinuerligt följa och bedöma din arbetstakt och motivation, förmåga att reflektera, inställning och psyke, vilket är unikt.

Resultat

Effekten av behandlingen kommer att märkas när du börjar tillämpa dina insikter och färdigheter i vardagen. Det kan t.ex. handla om ta kontroll över negativa tankar och oro, ändra sitt förhållningssätt till konflikter eller få mod och uppmuntran till att göra bestående förändringar i ditt liv.

Motivation

Efter en tid i behandling kartlägger vi återigen din symtombild för att säkerställa att behandlingen givit resultat. Du får ett professionellt utlåtande från psykologen och kommer överens med denne när behandlingen ska avslutas eller om någon form av fortsatt behandling behövs.