Ahum Motifire för företag
Ahum Motifire är en behandlingsplattform som erbjuder en kombination av enskilt terapeutiskt arbete online och tillgång till en egen psykolog via chatt.
En unik terapiform som blir av
Som arbetsgivare kan du erbjuda dina medarbetare att jobba med terapi när och där det passar dem. De behöver inte ta sig till en klinik eller passa några tider. Behandlingen hjälper mot de vanligaste formerna av psykisk ohälsa, t.ex. stress, depression, ångest och sömnproblem. Mest effektivt är att jobba med behandlingen 10-15 minuter om dagen.

Mätbar och tydlig beteendeförändring gör medarbetarens hälsa till en KPI. Ahum Motifire underlättar för både företaget och medarbetaren.
Detta erbjuder vi dig som arbetsgivare
Medarbetarna får rätt hjälp snabbare vid psykiska besvär.
Högre attraktivitet för ert employer brand.
Behandling för medarbetarna som ger effekt.
Minskar era kostnader för psykisk ohälsa.
Ett prisvärt alternativ till samtalsterapi.
Behandling när och där det passar dem.
Ahum Motifire fungerar
7 av 10 som börjar med Motifire blir symtomfria och mår bättre.
Effektivt - Symtomfri på tre månader
Ahum Motifire sänker tröskeln för att skaffa hjälp för den som mår dåligt. För de vanligast förekommande formerna av psykisk ohälsa räcker tre månaders behandling för att bli symtomfri. Dina medarbetare kan komma igång snabbt och behöver inte vänta på att få en tid.
1
Arbetssätt
Medarbetarna arbetar med Ahum Motifire, ett modernt och effektivt verktyg för behandling av psykisk ohälsa och förbättring av arbetsprestation. Det går att arbeta vid en dator eller från sin mobiltelefon. Olika typer av uppgifter och tester varvas. Det terapeutiska materialet är indelat i moduler och består av bildspel, korta filmer, texter, frågor och tester. Det medarbetarna skriver och fyller i sparas och görs tillgängligt för en behandlande psykolog.
2
Hög tillgänglighet av leg.psykolog
Parallellt med att medarbetarna arbetar i Motifire, har de online-vägledning av psykolog via chatt. Psykologen är tillgänglig vardagar mellan 08-17 och svarar direkt eller inom några timmar. Det är samma psykolog som följer din medarbetare genom behandlingen. Medarbetaren kan när som helst kontakta psykologen om hen kört fast, önskar vägledning eller behöver ställa frågor.
3
Daglig uppföljning
Psykologen följer dagligen varje patients utveckling och behov av stöd för att försäkra sig att patienten tillgodogör sig behandlingen effektivt.

Just kombinationen mellan det digitala systemet och den mänskliga kontakten är bra. Coachen hör kontinuerligt av sig och frågar hur det går.
— Eva Nahlbom, HR-Business Partner Fujitsu Sweden
Kontakta mig
Jag vill veta mer om hur Motifires behandlingar kan fungera för oss
E-post
Namn
Telefon
Företag
Meddelande