Vad tycker terapeuterna som provat på att behandla klienter i Ahum Motifire?

Vi har under en tid haft igång en testgrupp av psykologer och psykoterapeuter som har använt Ahum Motifire med minst en egen klient. Vi har samlat in deras feedback hur de upplever plattformen och det nya sättet att arbeta med klienterna. Hälften av gruppen hade utbildning i KBT, men en majoritet hade praktiserat KBT. Feedbacken har varit övervägande positiv vad gäller Ahum Motifire som verktyg och vi har fått lika positiva kommentarer kring själva behandlingsformen. Terapeuterna ser tydliga vinster för både för sig själva och klienterna.


87%
Av de gruppen uppskattar variationen att varva terapi i form av fysiska besök med arbete i Ahum Motifire.

Användarvänlighet

Av de som skattat sin datorvana som en sexa eller högre på en tiogradig skala (där noll poäng betyder "använder sällan datorer" och tio står för "använder datorer obehindrat i arbetet") tyckte alla att plattformen var användarvänlig.
Man får all info samlad. Inga frågor glöms bort. Med andra ord en mycket bättre heltäckande bakgrund och nusituation.
Fördelar med Ahum Motifire
Alla i gruppen uppgav att de upplever fördelar med att behandla i Ahum Motifire jämfört med traditionell terapi. En majoritet tycker att behandla i Ahum Motifire har givit dem en större flexibilitet i arbetet och står bakom påståendet att Ahun Motifire har underlättat för klienten att jobba dagligen, vilket varit bra för hens utveckling samt att Ahum Motifire ger dem, som terapeuter, ett bra stöd för minnet.


Kan kanske bli lite opersonligt om en inte kompletterar med video eller fysiskt möte. En del behöver mer kontakt. Men det är egentligen ingen nackdel eftersom det kan kombineras
Förbättringsmöjligheter
All feedback är som tur är inte positiv, annars är det svårt att förbättra sig. Vissa områden där vi fann brister var en gränssnittsrelaterade och även att det saknades en manual till Ahum Motifire. Några kommenterade att det blir lite mindre personligt, att det kanske inte passar med klienter där man jobbar affektfokuserat och att de skulle behöva bli bättre på "chat-prat". Även att det kändes som att de som terapeut inte behövdes så mycket, vilket ju kan ses som både för-och nackdel. Vissa steg i att komma igång med behandlingen kändes också krångligt.


Vi har tagit till oss denna feedback och har redan börjat med att ta fram lösningar och förbättringar, skapa instruerande videos, guider och best-practice-dokument.

Vill du också vara med och prova Ahum Motifire hör av dig till oss på info@ahum.se